வலையுலக நண்பர்கள்

Friday, July 15, 2011

மரியாதைக்குரிய

எங்கள் ஆருயிர் அண்ணன் எங்கள் வாழ்கையின் வழிகாட்டி அனுபவத்தில் முதிர்ந்தவர் வெங்கடேஷ்  என்கிற ராசப்பன் என்கிற ராஜண்ணன்அவர்களுக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்
1 கருத்துரைகள்: