வலையுலக நண்பர்கள்

Thursday, June 21, 2012

நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு பகுதி
நுகர்வோர் பாதிக்கப்பட்டால் எங்கே புகார் தருவது ?

தமிழகத்தின் எந்த மூலையில்  பாதிக்கப்பட்டாலும் 044-28592828
என்ற எண்ணுக்கு போன் செய்து உங்கள் குறைகளை சொல்லலாம் 
 அரசாங்கத்தின் நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் இந்த மையத்தின் மூலம் 
தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் .


 நன்றி சிநேகிதி