வலையுலக நண்பர்கள்

Saturday, March 23, 2013

இந்தியர்கள் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய பதிவு மன்றாடி கேட்கிறேன் ஒரு முறை படியுங்கள், சேர் செய்யுங்கள்

இந்த பதிவை எனக்களித்த  அன்பு நண்பர் இன்று

 ஒரு தகவல்   அவர்கடகு மிக்க நன்றி

எனது வாழ்நாளில் இன்று முதல் இந்த

 பானங்களை குடிப்பதில்லை என

 உறுதியேற்கிறேன்
 மானம் கெட்டவர்கள்    குடிப்பது பெப்சி – கோக் !!